AFC Eskilstuna

 Eskilstuna Football (Soccer)

Summary

We are a young team that made the top flight in less then 10 years. We have one of the youngest teams in Sweden.

Description

Vår värdegrund är rötterna i vår förening och samtliga i föreningen ska känna till och ha samma definition av våra 10 punkter. Punkterna är en del av den vardagliga verksamheten.

  • AFC Eskilstuna är en förening som har sunda demokratiska värderingar och alla som delar denna världsåskådning kan bli medlemmar i klubben.
  • AFC Eskilstuna verkar under svenska lagar och idrottsrörelsens vision och verksamhetsidé som ska genomsyra allt vi gör.
  • AFC Eskilstuna vill ge inspiration, utveckling och livskraft som fotbollsutövning innebär för att sprida glädje och utveckling.
  • AFC Eskilstuna värnar om mänskliga rättigheter, barnens rättigheter och rättigheter för personer med funktionsvariation.
  • AFC Eskilstuna bemöter motståndare, funktionärer och alla besökare med respekt och vänlighet. Klubben ska alltid representeras positivt och påverka omgivningen positivt.
  • AFC Eskilstuna är en öppen förening för alla och ingen ska känna sig utanför oavsett sexuell läggning, ambition, kunskap, etnisk tillhörighet, kön, ålder, religion, trosuppfattning, funktionsvariation eller andra olikheter.
  • AFC Eskilstuna värnar om integration och jämställdhet i samhället.
  • AFC Eskilstunas arrangemang ska vara en positiv mötesplats för alla besökare. Klubben ska erbjuda tillhörighet och vara en positiv kraft i samhället.
  • AFC Eskilstuna respekterar allas lika värde och tar avstånd från diskriminering, trakasserier och mobbing i vår förening. Klubben tar avstånd från fusk, alkohol, tobak och droger.
  • AFC Eskilstuna gör alltid sitt bästa, jobbar hårt och ger aldrig upp. Denna inställning skapar vinnare även när resultaten inte går vår väg. Vilja är talang enligt våra principer.